Dorte Funch

Kandidat til Egedal Byråd

Børn 0-6 år

Vores børn er vores fremtid, vi skal derfor også reflektere over, hvad det er vi lærer dem og hvorfor.

I de tidlige barndomsår er det vigtigt, at vores børn oplever omsorg og nærvær, dermed opnås størst tryghed. Når børn er trygge og i trivsel øges deres indlæringsevne, derfor er det vigtigt at der er de fornødne ressource i vores institutioner.
Stresset voksne giver stresset børn. Pasning af vores børn i kommunens institutioner skal ikke opleves som nødpasning, hvor der ikke er den nødvendige tid til vores børn, som nogen oplever det i dag.

Lad os investere i børnene ved at sikre:

 Flere hænder i daginstitutionerne
 Mindske papirarbejde
 Fastsætte en øvre grænse for, hvor mange børn, der må være pr. voksen.