Dorte Funch

Kandidat til Egedal Byråd

Erhverv

Erhvervslivet bidrager positivt til vores kommune i form af:

 øget skatteindtægter

 flere arbejdspladser i kommunen, hvilket kan bevirke at færre
behøver at pendle ud af kommunen og dermed får mere
kvalitets tid til at være sammen med familien og/eller
til fritidsaktiviteterne.

 vækstmulighed for vores beboelsesområder. Mange
mennesker ønsker at bo i nærheden af deres arbejdsplads,
hvorfor flere virksomheder i Egedal kan medvirke til at flere
bosætter sig i Egedal.

Egedal har mange erhvervsgrunde med en god beliggenhed og dermed også et stort potentiale for at få mere erhverv til kommunen.

Så lad os forbedre forholdene for vores nuværende og fremtidige erhvervsdrivende ved blandt andet at:
 Sikre hurtig og effektiv sagsbehandling
 Sænkning af dækningsafgiften