Dorte Funch

Kandidat til Egedal Byråd

Folkeskolen

Det kunne være dejligt, hvis vi vidste alt i en tidlig alder, men sådan er verden ikke.

Det er derfor vi har vores skoler. Jeg mener at Folkeskolen bør være det naturlige valg.

Desværre har folkeskolen lidt de senere år, grundet folkeskolereform, lærernes arbejdstidsaftale og besparelser på skole området, hvorfor mange har valgt folkeskolen fra.

Hvordan kan vi få oprejst folkeskolens omdømme?

Kvalitet i undervisningen til alle
Inklusion
Lærernes trivsel
Respekten tilbage til lærerne

Kvalitet i undervisningen til alle
Mange forældre er bekymret over for mange børn i klassen, vil skade deres børns læring.

Fakta:
Der er gennemsnitligt 23 elever i Egedals klasser, her har 40 % af klasserne 25 elever eller mere i skoleåret 2015/2016.

Hvad har det af betydning for undervisningen?
Der er ingen evidens for, at færre børn i klassen lærer og trives bedre end klasser, hvor der er mere end 24 børn.

Det afhænger af sammensætningen af elever, forældre og lærere.
Der er ingen tvivl om at i de små klasser kan det være svært at være en lærer med op til 28 elever, når der skal rummes:
- almindelige børn
- børn med krudt i rumpen der nok skulle være blevet et år længere i børnehaven
- uopdragne børn
- inklusions børn
- børn som ikke er blevet diagnosticeret.

Derfor behøver vi ikke at fylde klasserne til renden. Det skal være plads til at blive overflyttet fra en anden skole i kommunen, hvis der er mistrivsel eller andet, eller for nye tilflyttere at komme ind på en skole i nærheden af deres hjem.

Jeg mener, at vi i de tidlige skoleår skal sikre ro og trivsel og dermed øge fagligheden. Det kan vi understøtte ved at have flere timer med 2-lærerordning i de første skoleår.
Jeg vil arbejde for at vi får 2-lærerordning i de mindre klasser. Den primære styrkelse skal ske i dansk, så vores børn bliver styrket bedst muligt fra starten.


Lærernes trivsel

Vores lærere har en stor rolle i folkeskolens fremtid og vi skal sikre at lærerne har:
- et godt arbejdsmiljø
- medindflydelse
- tid til differentieret undervisning
Respekten tilbage til lærerne

I de senere år har jeg oplevet at forældrenes respekt for lærerne er forsvundet, og det påvirker også vores børns attitude til skolen.

Hvis vi skal gøre noget for skolen og vores børn, så skal vi have tillid til vores lærere og deres kæmpe indsats.